EĞİTİM AÇIKLAMASI

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı, MYK’nın tanımladığı aile danışmanının yetişme sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, eğitimimiz hem aile ve sosyal politikalar bakanlığının standartlarını hem de MYK standartlarını sağlamaktadır. Hemen Kayıt İçin 0530 354 96 66

Aile danışmanlığı Sertifikası Ailenin hayatında sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin hayatındaki sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların,  evlilikayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun hayatındaki fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılamazdır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren toplumsal yapı değişmiş, ailelerin gelişimsel ve önleyici desteklere ihtiyaçları artmıştır. Aile danışma merkezlerinde, okullarda, üniversite ve benzer kurumların psikolojik danışma merkezlerinde çalışabilecek yetkin aile danışmanlarına ihtiyaç vardır. Mesleki Yeterlik Kurulu, 2014 yılında aile danışmanını şu şekilde tanımlamıştır (Tarih 18.04.2014 ve 28976 sayılı Resmi Gazete)

Aile Danışmanı (Seviye 6): İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite sağlamaya ilişkin önlemleri alarak aile danışmanlığı süreçlerinde aile değerlendirme, danışmanlık uygulamalarını planlama ve müdahale süreçlerini yönetme ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir.

Aile danışmanlığı eğitimi sertifika programımız, MYK’nın tanımladığı aile danışmanının yetişme sürecine uygun olarak hazırlanmış, bu sebeple hem aile ve sosyal politikalar bakanlığının standartlarını hem de MYK standartlarını sağlamaktadır.

Ülkemizde bu boşluğun sahte aile koçlarına bırakılmaması için, toplumsal yapıyı ve ruh sağlığını etkileyebilecek travmalara neden olunmaması için herkes gereken hassasiyeti göstermelidir. Tüm bu nedenlerden dolayı aile danışmanlığı eğitimimize katılmanızı bekliyoruz. Ailelere profesyonel hizmet verdiğiniz ve vereceğiniz süreçte sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyarız.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi İçeriği

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
1  Psikolojinin Temel Kavramları
2 Danışmaya ait Temel Kavramlar
3 Aile sistemi
4 Aile organizasyonu ve fonksiyonellik
5 Patolojik aile yapısı
6 Aile yaşam döngüsü
7 Bir sistem olarak aile
8 Yaygın dört aile yapısı
9 Ebeveyn Tutumları
10 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri
11 Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü
12 Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık
13 Kişilik ve Kişilik Kuramları
TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI
1 Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri
2 Bireyi Tanıma Teknikleri
3 Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması
4 Aile Danışmanın Rol ve Görevleri
5 Aile Danışmasının Temel Aşamaları
6 Aile Danışmanın Nitelikleri
7 Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri
8 Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli
9 Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
10 Danışmada Etik İlkele
AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ
1 Yapısal Aile Terapisi
2 Aile Sistemleri Terapisi
3 Stratejik Aile Terapisi
4 Yaşantısal – İnsancıl Aile Terapisi
5 Psikodinamik Aile Terapisi
6 Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi
AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER
1 Çözüm Odaklı Aile Danışması
2 Öyküsel (Narrative) Aile Danışması
3 Etkileşimsel Aile Terapisi/ Stratejik Aile Terapisi Teknikleri
4 Sevgi Üçgeni Aile Terapisi Teknikleri
  AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ
1 Ailenin karşılanması
2 Ailenin probleminin tanımlanması
3 Probleme uygun strateji seçimi
4 Terapötik Süreç
5 Ailedeki dinamikleri anlama
6 Terapötik sürecin Yapılandırılması
7 Geribildirim alma süreci
8 İzleme sürecinin yapılandırılması
9 Vaka formülasyonu yapma;
10 Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
11 Müdahaleler
12 Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
13 Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
14 Aile danışmasında etik ilkeler
AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR
1  Depresyon, Yeme Bozuklukları, Panik Atak Bozuklukları Gibi Özel Durumlarda Aile
2 Danışmanlığı Uygulamaları
3 Ailede Krize Müdahale
4 Boşanma süreci
5 Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
6 Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
7 Çocukların evden ayrılması
8 Çocukta Okul Sorunları
9 Ergenlik Sorunları
10 Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
11 Aile içi şiddet
12 Çocuk istismarı ve ihmali
13 Aldatma Psikolojisi
14 Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
15 İletişim
16 Kültür
17 Çatışma
18 Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
19 Cinsiyete özgü genellemeler

ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

CİNSEL TERAPİ MODUL 1
1 Cinsellikle ilgili temel kavramlar
2 Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
3 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
4 Ailede sağlık bilinci
5 Çocuklarda cinsel eğitim
6 Çocukluk, ergenlik çağı ve cinsel yaşam
7 Ailede cinsel sorunlar
CİNSEL TERAPİ MODUL 2
1 Kadınlarda en sık görülen cinsel problemler
2 Vajinismus (ilişkiye girememe),
3 Cinsel isteksizlik,
4 Orgazm olamama,
5 Cinsel tiksinti.
6 Erkeklerde en sık görülen cinsel problemler
7 Erken boşalma,
8 Sertleşme problemleri,
9 Cinsel isteksizlik,
10 Orgazm olamama.
CİNSEL TERAPİ MODUL 3
1 Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri(kadın ve erkek)
2 Cinsel İstek Bozuklukları
3 Cinsel istekte azalma (hipoaktif cinsel istek) bozukluğu
4 Cinsellikten tiksinme bozukluğu
CİNSEL UYARILMA SORUNLARI
1 Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
2 Erkekte sertleşme bozukluğu
ORGAZMLA İLGİLİ SORUNLAR
1 Kadında orgazm bozukluğu
2 Erkekte orgazm bozukluğu
3 Erken Boşalma
4 CİNSEL AĞRI BOZUKLUKLARI
5 Disparoni (Cinsel ilişkide ağrı duyma)
6 Vajinismus
7 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
8 Hamilelik ve cinsel sorunlar
9 Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz)

AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 

1 Aile içinde öğrenme
2 Ailede sosyal beceri kazanımı
3 Okul-aile ilişkisi/İletişimi
4 Çocuğun okulla ilgili sorunları
5 Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu
6 Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek
7 Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması
8 Çoklu zekâ uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı
9 Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
10 Eğitim Sistemi
11 Koçluk Sistemi
12 Öğrenci Koçluğu Sistemi
13 Kişilik Yapısı ve Türleri
14 Aile Sistemi
15 Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci
16 Ergen Çekabı
17 Çoklu Zeka Kuramı
18 Beynin İşlevi
AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
1 Hedef Belirlemenin Önemi
2 Öğrenmenin Önemi
3 Dikkat Konsantrasyon
4 Sorumluluk Bilinci
5 Motivasyon
6 Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı
7 Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri
8 Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma
9 Sınava Hazırlık Süreci
10 Zaman Yönetimi
11 Sınav Teknikleri
12 Öğrenciyi Keşfetmek
13 Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek
14 Pozitif Yaşam Becerileri
15 Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller
16 Atılganlık Eğitimi
17 Hayır Diyebilmek
18 Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
19 Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi
20 Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU UYGULAMA
   Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece öğrenci Koçluğuna adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedir.

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ 

1 Catell 2a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)
2 Catell 3a zeka testi: (Catell Culture Free Intellegence Test)
3 Kent E.G.Y Testi:
4 Goodenough Harris  Zekâ Testi:
5 Porteus Labirenti:
6 D2 Dikkat Testi:
7 Frankfurter Dikkat Testi:
8 Metropolitan Okul Olgunlugu Testi:
9 Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)
10 Gessel Testi:
11 Peabody Kelime Anlama Testi:
12 Bender Gestalt :
13 Frostig Gelisimsel Görsel Algi Testi:
14 Benton Görsel Bellek Testi:
PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
1 Children’s Apperception Test (C.A.T.):
2 Tematik Algı Testi (T.A.T.):
3 (F.A.T.)
4 Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi:
5 Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi
 ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ
1 Resim Analizinin Tarihçesi
2 Çocuk ve Resim
3 Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi
4 Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
5 Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler
6 Zeka, Kişilik ve Yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin değerlendirilmesi.
7 Çocuk Resimlerinin Analizinde Uzmanların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
8 Resim Terapisi tekniklerinden örnekler
9 Örnek Resim İncelemeleri
10 Psikolojik Resim Testlerini Uygulama Yöntemleri
11 Psikolojik Değerlendirmede Kullanılan Resim Testleri
12 Bir insan çiz,
13 Varolmayan bir hayvan çiz,
14 Bir aile çiz testi,
15 Kinetik aile çizim testi,
16 Yağmur altında dolaşan kadın çiz testi,
17 Bir kaktüs çiz testi,
18 Bir ev-ağaç ve insan çiz testi,
19 Bir bahçe çiz testi,
20 Goodenough Harris adam çiz testi,

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON)

OYUN TERAPİSİ MODUL 1
1 Oyun nedir?
2 Çocuk için oyunun önemi ve yeri
3 Çocukta oyunun gelişim aşamaları
4 Oyun Terapisine Giriş
5 Oyun terapisi nedir?
6 Oyun Terapisinin Tarihi
7 Oyun Terapisinde Temel Beceriler ve Kavramlar
8 Oyun Terapisinde Oyun ve Oyuncağın Metaforik Anlamları
9 Oyun Terapistinin Özellikleri, Çocukla Olan İlişki, Empatinin Kullanımı
OYUN TERAPİSİ MODUL 2
1 Oyun odası nasıl hazırlanmalıdır?
2 Oyuncak seçimi nasıl yapılır?
3 Oyun Odası ve Önerilen Malzemeler
4 Oyun Terapisi ve Çocuk Gelişimi
5 Oyunun İyileştirici Etkileri
6 Oyun Terapisinde Bağlanma ve Nesne İlişkileri Teorileri
7 Farklı oyun terapisi yaklaşımları
8 Non Direktif Oyun Terapisi
9 Child Centered ( Çocuk Merkezli Oyun Terapisi )
10 Filial Therapy
11 Seans Yönetimi ( Başlama ve Sonlandırma)
12 Oyun Terapisinde Sınır Koymak
13 Rol Canlandırma Çalışmaları (Rol-playing)
     OYUN TERAPİSİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON
1 Vaka Örneklerinin Çalışılması
2 Vaka Örneklerinin Çalışılması
 AİLE DANIŞMANLIĞINDA VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR
Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
1 Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması
2 Sınıf İçi Geri Bildirimler
3 Konsültasyon
4 Sınıf Tartışmaları
Aile Danışmanlığında Vaka Örnekleri
1 Aile Danışmanlık Merkezlerinde gerçekleştirilen danışmanlık seanslarının danışanlardan izin alınarak kursiyerlere sunulması, yapılandırılması ve çözüm yolları üzerinde tartışılması
2 Aile Danışmanlığında Süpervizyon
3 Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması
4 Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması
5 Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi
HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI VE MÜDAHALELERİ
AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
1 Aile mahkemeleri ve işleyişi
2 Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
3 Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
4 Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
5 Aile içi şiddet ve korunma yolları
6 Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
7 Arabuluculuk
8 Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.
Aile Danışmanlığı Eğitimi Ders Programı
AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PLANI
HAFTA KONU EĞİTMEN SÜRE
1 AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR M.U 20 SAAT
2 OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ A.B.Y 20 SAAT
3 TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI M.U 20 SAAT
4 PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ E.U 20 SAAT
5 AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve TEKNIKLERİ M.U 20 SAAT
6 AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU – MODÜL I A.B.Y 20 SAAT
7 AİLEDE EĞİTİM SÜRECİ, KOÇLUK BECERİLERİ VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU – MODÜL II Ş.İ.G 20 SAAT
8 AİLE DANIŞMANLIĞINDA POST MODERN YAKLAŞIMLAR VE TEKNIKLER E.U 20 SAAT
9 AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİ M.U 20 SAAT
10 ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE PSİKOLOJİK RESİM TESTLERİ EĞİTİMİ E.P 20 SAAT
11 ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ VE ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR. + (SÜPERVİZYON) Ş.İ.G 20 SAAT
12 ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI M.U 20 SAAT
13 ÇİFTLERDE VE AİLELERDE CİNSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI M.U 20 SAAT
14 VAKA TARTIŞMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR D.S 20 SAAT
15 AİLE DANIŞMANLIĞINDA TRAVMA VE YAS TERAPİ UYGULAMALARI Ş.İ.G 20 SAAT
16 HUKUKİ BOYUTUYLA AİLE SORUNLARI, MÜDAHALE YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALAR D.O 20 SAAT
17 AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR M.U 20 SAAT
18 ÇOCUKLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ H.A 20 SAAT

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programına Kimler Katılabilir

 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Sosyal hizmet mezunları,
 • Psikoloji mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Sosyoloji mezunları,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları,
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Tıp mezunları,
 • Hemşirelik mezunları
 • Aile Danışmanlığı Eğitimine Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programının İçeriği

 • Aile Danışmanlığına Giriş Ve Temel Kavramlar
 • Aile Danışmanlığı Kuramları Psikolojik Testler Eğitimi
 • İlk Görüşme Teknikleri Ve Becerileri
 • Aile Danışmanlığı Teknikleri
 • Çocukla Görüşme Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Vaka Formülasyonu
 • Çocuk Resimlerinin Psikolojik Analizi
 • Çözüm Odaklı Terapi Ve İmago Terapi
 • Oyun Terapisi Eğitimi
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları, Adli Süreç
 • Çocuk İstismar Ve İhmali İle Alınacak Tedbirler
 • Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri Ve Çözümleri

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı İstihdam Alanları

Aile danışmanlığı mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirsiniz,
 • Belediyelerin aile danışmanlık merkezlerinde,
 • Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 • Psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Sivil toplum kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)
 • Talep üzerine Özel hastanelerde,
 • Kendi aile danışmanlığı merkezlerini açabilirler.

Çok Talep Edilen Diğer Eğitimlerimiz İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Aile Danışmanlığı Eğitimi İle İlgili Haberler İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Aile Danışmanlığı Açma Yönetmeliği İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı Hakkında,

 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 6-8 AY
 • Eğitim Müfredatı : 480 Saat 
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : Minimum 50 Puan 
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Üniversitesi
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belge : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücretine : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Alıcıya Ait
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale – EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit İmkanı

Koç Net Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimine Katılmak İçin,

 

-29%

Aile Danışmanlığı Sertifikası 480 Saat

4,950.00  6,950.00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

EĞİTİMİ SATIN ALMAK MI İSTİYORSUNUZ?

-29%

4,950.00  6,950.00 

Aile Danışmanlığı Sertifikası 480 Saat

Koçnet Akademi
Alışveriş Sepeti0
There are no products in the cart!
Alışverişe Devam Et
0