EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bütüncül Psikoterapi Nedir?

Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi nedirden önce bütüncül psikoterapi nedir inceleyelim. İki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılması ile ortaya çıkan bir psikoterapi türüdür. Psikoterapi alanı geliştikçe eklektik-bütünleyici terapi terapistler için başlıca dayanak haline gelmiştir. Psikoterapinin bütünleşmesi; tek bir kurama ait yaklaşımın yeterli olmamasından kaynaklanan, bireylerin psikoterapinin başka yöntemlerinin kullanılması sonucunda nasıl bir yarar göreceğini anlamak için terapistin kuramların sınırları arasında gezme arzusudur.Bütüncül psikoterapi danışanın durumuna, ihtiyacına göre tüm psikoterapi tekniklerden hangisini uygulanacağımızı belirlemesi sağlayan bu amaçla ile farklı teknikleri entegre etmeyi sağlar. Esneklik sağlayan bu model evrensel uygulamalar için de uygundur ve pratiktir. koc net akademi | Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi - Koçnet AkademiSon yüzyıl içinde pek çok psikoterapi ekolü gelişmiştir. Hep bir üst model gibi düşünülerek insanın daha önce açıklanamayan bir yönüne, iç dinamiklerine veya düşünce ve davranışlarına yönelik bir açıklama ve yaklaşımla geliştirilen her ekol insanı kendi sistemi içinde açıklamaya ve tedavi etmeye yönelmiştir. Bu yaklaşım  insanı bir yönüyle  izah ederken, bütün olarak izahta yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda psikoterapi teknikleri de bu nedenden daha bütüncül yaklaşıma yönelmektedir. Tek bir teori üzerinden  çalışmak bazen anlaşılamaz pek çok alan bıraktığı gibi, danışana yararlılığı da sınırlar

Bütüncül Psikoterapi Neden Alınmalıdır ?

Bütüncül psikoterapi, her bireyin içsel değerini doğrulayan psikoterapi uygulamasına yönelik bir tutumu benimser. Kişiye duyusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik işleyiş düzeylerinde uygun ve etkili yanıt veren, yaşamın ruhsal boyutunu da ele alan birleştirici bir psikoterapidir.Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist, basit fobileri davranışçı, kimlik bunalımıyla, arayışıyla ego destekleyici psikoterapi,  ilişkili rahatsızlıkları varoluşçu, bazı histerik semptomları psikanalitik, bazı depresyon türlerini farmakolojik yöntemlerle tedavi etme yoluna gidebilir.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimine Kimler Katılmalıdır ?

Psikiyatrist,
Tıp Doktoru,
Psikolog
Sosyoloji
Psikolojik danışmanlar,
Sosyal Hizmetler Uzmanı,
Aile Danışmanları ve Psikiyatri Hemşireliği ünvanına sahip profesyoneller başvurabilir.

Lisans eğitimi farklı olup ta bu eğitime başvurmak isteyen; Klinik Psikoloji,  Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında yüksek lisansını tamamlamaları gerekmektedir.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi İçeriğinde Neler Bulunuyor ?

Türkiye’nin en kapsamlı terapi eğitiminin içeriği sürekli gelişmekte ve değişmektedir.  Bundan dolayı eğitimi alan öğrencilerimize uzaktan eğitim platformumuz ömür boyu açık kalacaktır.  Bütüncül psikoterapi eğitiminde içeriğinde şuan için uygulama ve süper vizyon hariç 20 farklı eğitim ve 854 video eğitim bulunmaktadır.

Uygulamalı Bütüncül psikoterapi eğitiminin içeriği genel başlıklar altında yazmaya çalıştık.  Uygulamalı bütüncül terapi eğitimi içerisinde bir çok terapi eğitimi ekolunu içerir. Sizlerinde alanında uzman bir terapis olmanız için eğitim içeriğinde,

 

 • Bireysel Psikoloji Alfred Adler-13 DERS
 • Danışan Merkezli Terapi-9 DERS
 • Varoluşçu Terapi-8 DERS
 • Psikianalitik Kuram-15 DERS
 • Transasiyonel Analiz-7 DERS
 • Geştalt Terapi-9 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-1 BÖLÜM – 24 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-2 BÖLÜM – 9 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-3 BÖLÜM– 17 DERS
 • Duygu Odaklı Terapi-4 Bölüm—11 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 1–37 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 2—15 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 3—9 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 4—14 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 5—12 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 6—13 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 7—30 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 8—17 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 9—27 DERS
 • Şema Terapi MODÜL 10—6 DERS
 • İmago Terapi Teknikleri-12 DERS
 • Çözüm Odaklı Terapi Giriş ve Tarihçe
 • Çözüm Odaklı Terapide Varsayımlar, İlkeler, Kavramsal Çerçeve ve Araştırmalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Terapistin İşlevi ve Rolü-Terapi Süreci-İlk Görüşmenin Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Amaçlar ve İstisnai Durumlar
 • Çözüm Odaklı Terapide Mucize Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Derecelendirme Soruları – Zihinsel Haritalar
 • Çözüm Odaklı Terapide Kâbus Soru
 • Çözüm Odaklı Terapide Yeniden Çerçeveleme-Mayın Tarlası Temizlemesi
 • Çözüm Odaklı Terapide Mesaj Yazma – Ev Ödevleri –Terapiyi Sonlandırma
 • Çözüm Odaklı Terapide Diğer Oturumların Planlanması
 • Çözüm Odaklı Terapide Vaka Örnekleri
 • Çözüm Odaklı Terapi Uygulama
 • Nefes Terapisi-11 DERS
 • Hipoterapi-12 DERS
 • Kum Terapisi-8 DERS
 • Kum Terapisi Uygulama-5 DERS
 • Kukla Terapisi Nedir ve Tarihçesi
 • Kukla Terapisinin Süreci
 • Kuklanın Terapide Kullanımı
 • Oyun ve Kukla Nedir ve Ne Zaman Başlamıştır
 • Bağlanma ve Anne Baba İlişkisi
 • Kukla ve Duygular
 • Kukla Terapisinde Oyunun Önemi
 • Kukla Terapisinde Oyun Nedir ve Oyunun Gelişim Aşamaları Nelerdir
 • Kukla Terapisinde Çocuklar Ne Tür Oyunlar Oynar
 • Kukla Terapisinde Çocukların Oynadığı Oyuncaklar
 • Kukla Terapisinde Oyunun Yapısal Temelleri
 • Masal Terapisi
 • Türk Edebiyatında Masal
 • Masal Terapisinin Amacı
 • Masal Terapisinde Teknikler
 • Masal Terapisi İşlevleri
 • Masal Terapisi Yöntemleri
 • Bilişsel Davranışçı Masal Terapisi
 • Terapiyi Sonlandırma
 • Masal Okuma
 • Örnek Okumalar
 • Oyun Tanımı ve Önemi
 • Oyun ve Önemi
 • Oyunu Etkileyen Faktörler
 • Oyun Materyallerinin Özellikleri
 • Yaşlara Göre Oyuncak Çeşitleri
 • Oyuncakların Sınıflandırılması
 • Oyuncak Çeşitleri
 • Oyunun Yapısal Temelleri
 • Oyun Terapisinde Vakalar
 • Yaşa Göre Oyunlar
 • Oyun Odasının Özellikleri
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Oyun Terapistinin Becerileri
 • İlk Terapi Görüşmesi
 • Çocuk İçin Terapistin Anlamı
 • Oyun Terapisinde Güven Oluşturma
 • Terapistin Farkındalığı
 • Terapi Odasında Çocukların Sorduğu Sorular
 • Yönlendirilmiş Oyun Terapisi
 • Oyunun Önemi
 • Oyun Terapisinde Bağlanma ve Anne Baba İlişkisi
 • Oyun Terapisinde Kukla ve Duygular
 • Oyun Terapisinde Oyunun Önemi
 • Oyun Terapisinde Oyun Nedir ve Oyunun Gelişim Aşamaları
 • Çocuklar Ne Tür Oyunlar Oynar
 • Çocukların Oynadığı Oyuncaklar
 • Oyunun Yapısal Temelleri
 • Uygulama- 4 BÖLÜM
 • Öyküsel Terapi 14 DERS
 • Cinsel Terapi Nedir?
 • Cinsel Terapi Yaklaşımları
 • Cinsel Terapinin Hedefleri
 • Cinsel Terapinin Temel Maddeleri
 • Cinsel Terapi Teknikleri
 • Cinsel Terapide Çiftlerin Uyması Gereken Kurallar
 • Cinsel Terapide Öykü Alma 1
 • Cinsel Terapide Öykü Alma 2
 • Cinsel Terapide Öykü Almada Çıkabilecek Engeller
 • Cinsel Terapide İlk Seans 1
 • Cinsel Terapide İlk Seans 2
 • Cinsel Terapide Değerlendirme Görüşmeleri
 • Cinsel Terapide Cinsel Yanıt Döngüsü 1
 • Cinsel Terapide Cinsel Yanıt Döngüsü 2
 • Cinsel Terapide Erkek ve Kadında Cinsel Yanıt Döngüsü
 • Cinsel Terapide Boşalma ve Orgazm
 • Cinsel Terapide Kadınlarda Orgazm Tipleri
 • Cinsel Terapide Erkeklerde Boşalma ve Orgazm
 • BDT Giriş 14 DERS
 • BDT Tarihçe ve Temel İlkeler 6 DERS
 • BDT Bilişsel Terapi 47 DERS
 • BDT İletişim Becerilerini Geliştirme 28 DERS
 • BDT Bilişsel Davranışçı Teknikler 10 DERS
 • BDT Kullanılan Temel Davranışçı Yöntemler 13 DERS
 • BDT Psikopatoloji 10 DERS
 • BDT Psikotik Bozukluklar 10 DERS
 • BDT Sokratik Sorgulama, Yönlendirilmiş Keşif 5 DER
 • BDT Temel Görüşme Becerileri 5 DERS
 • BDT Klinik Değerlendirme ve Olgu Formülasyonu 20 DERS
 • BDT Ruhsal Durum Değerlendirmesi 6 DERS
 • BDT Seansların Yapılandırılması 6 DERS
 • BDT Duygusal Bozukluklar 17 DERS
 • BDT Depresyon Tanı ve Tedavi 42 DERS
 • BDT Obsesif Kompulsif Bozukluk 18 DERS
 • BDT Yaygın Anksiyete Bozukluğu 18 DERS
 • BDT SOMATOFORM 15 DERS
 • BDT Somatoform Hipokondriyazis 6 DERS
 • BDT KİŞİLİK BOZUKLUKLARININ BİLİŞSEL MODELİ VE TEDAVİSİ ŞEMALAR, ARA İNANÇLARA DÖNÜK TEKNİKLER 15 DERS
 • BDT Sosyal Fobi 12 DERS
 • BDT Uyku Bozuklukları 9 DERS
 • Bağımlılık Nedir
 • Bağımlılığın Nedenleri
 • Bağımlılık Kuramları
 • Bağımlılık Çeşitleri Sigara ve Tütün Bağımlılığı
 • Sigara ve Tütün Bağımlılığı Tedavisi
 • Alkol Bağımlılığı
 • Alkol Bağımlılığın Tedavisi
 • Madde Bağımlılığı
 • Madde Çeşitleri
 • Madde Bağımlılığı Alt Kültürü
 • Madde Bağımlılığı Tedavisi
 • Damgalama ve Bağımlılık
 • Davranışsal Bağımlılık Nedir, Teknoloji Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı Tedavisi
 • Kumar Bağımlılığı Tedavisi
 • Kumar Bağımlılığı
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı Tedavisi
 • Bağımlılık Terapisi Uygulama
 • Bağımlılık Terapisi Uygulama Açıklaması
 • Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri 11 DERS
 • Tanı ve Değerlendirme-Öykü Alma
 • Tanı ve Değerlendirme-İlaç ve Tanı
 • Tanı ve Değerlendirme-Alkol Kullanım Düzeyi
 • Tanı ve Değerlendirme-Bağımlılık Kavramı ve Türleri
-16%

Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi

19,000.00  22,500.00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

EĞİTİMİ SATIN ALMAK MI İSTİYORSUNUZ?

-16%

19,000.00  22,500.00 

Bütüncül Psikoterapi Uygulayıcı Eğitimi

Koçnet Akademi
Alışveriş Sepeti0
There are no products in the cart!
Alışverişe Devam Et
0