-43%
, ,

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası 200 Saat

(3 müşteri yorumu)

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ile birlikte, bilim, sanat ve eğitimin bir araya gelmesiyle, çocukların yetkinliklerini geliştirmek için hazırlanmış öğrenme metodu olarak tanımlanmaktadır. Hemen Başvurmak İçin,0543 258 05 88.

399.00  700.00 

%100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programı

     Yaratıcı drama eğitimi; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

     En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

     Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir (San;1991).

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programının Önemi

 • Yaratıcı Drama Eğitiminin öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. 
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar 
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir 
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır 
 • Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) kazandırır,dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir 
 • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. 
 • Yaratıcı Drama Eğitimi, yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. 
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. 
 • Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. 
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı,denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. 
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir. 
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. 
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi, drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur. 
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi, duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar
 • Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez.
 • Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke,korku,kaygı,kıskançlık,dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler. 
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir. 
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilme yetisi sağlar. 
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar. 
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesi ni sağlar. 
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir. 
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. 
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Kendini ifade etmede güven kazanır. 
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır. 
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitiminin İçeriği

 • Tanıma ve tanışma etkinlikleri
 • İletişim ve etkileşim etkinlikleri
 • Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
 • Duyulara yönelik çalışmalar
 • Algi eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
 • İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Doğaçlama  çalışmaları
 • Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Hareket, ses ve nefes çalışmaları
 • Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yönelik çalışmalar
 • İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
 • Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
 • Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
 • Ses ve nefes çalışmaları
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Müzik ve ritim çalışmaları
 • Doğaçlama  çalışmaları
 • Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı drama da öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
 • Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı drama da kullanımına yönelik çalışmalar
 • Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları

Yaratıcı Drama Eğitiminin Yararları

    Drama yönteminde, bütün duyu organları kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedeni de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişmektedir. Böylece sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

    Yaratıcı Drama Eğitimi, oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Bu şekilde karmaşık durumları bile çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla baş etme becerisi kazanır.

     Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuğun hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, temeline baktığımız da hayal gücünün önemini daha fazla anlayabiliriz. Bilim insanları öncelikle hayal etmeyi bildiklerini düşünürsek, dramanın düş gücünü geliştirme de ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da hayal gücü, en önemli unsurdur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.

     Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuğun eleştirel düşünme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece çocukta olay ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme becerisi oluşur ve olayları olduğu gibi kabul etmek yerine araştırmayı tercih eder.

     Yaratıcı Drama Eğitimi, çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığı ile çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme, sorunlar ile başa çıkabilme  yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır. 

     Yaratıcı Drama Eğitimi, Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar. Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır. Yaratıcı Drama Eğitimi, Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir. 

     Yaratıcı Drama Eğitimi, çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur. Yaratıcı Drama Eğitimi ile yukarıda belirtilen faydaların yanı sıra en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

     Yaratıcı drama eğitimi ile eğitimini renklendirip bir çok sabah egzersizleri yaparak öğrencileri ile eğitime başlamadan önce ve ders devam ederken sınıfın dikkati dağıldığında sınıfı kolaylıkla toparlayabilecek yaptıracağı egzersizlerle çok daha verimli bir öğretmen olabilecektir. Ayrıca alacağı Yaratıcı Drama Eğitimi sadece sınıf için değil evde aile ortamında da kullanabileceği onlarca teknik öğrenecek kendi ailesine de drama ile mutlu bir yaşam sürmede katkı sağlayacaktır.

     Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.

Yaratıcı Drama Eğitimi Yöntemleri

Yaratıcı drama uygulamalarında genellikle 4 tür uygulama aşaması vardır;

Isınma ve Rahatlama Çalışmaları: Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlemyetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.
Doğaçlama: Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu yada temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zamanda bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitiminin Genel Amaçları

 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ile Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek
 • İletişim becerileri geliştirmek
 • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanımak
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ile Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Dil becerilerini geliştirmek
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirmek
 • Dinleme becerilerini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ile Olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ile Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama Eğitiminin Kullanıldığı Alanlar

    Yaratıcı Drama Eğitiminin kullanıldığı alanlar, okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Drama Eğitimi Planı Örneği

     Yaratıcı drama çalışmaları için hazırlanacak olan planlar, drama uygulaması yapılacak olan grubun yapısı ve özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Katılımcıların yaşları, gelişim özellikleri, meslekleri varsa diğer özellikleri, daha önce bir drama yaşantısı geçirip geçirmedikleri göz önünde bulundurularak hedefler belirlenmelidir. Belirlenmiş olan hedeflere uygun olarak içerik oluşturulmalıdır. Aşağıda hedefleri belirtilen bir drama ders planı verilmiştir. Hazırlanmış olan bu plan 3 saatlik (150 dakika) vebir oturumluk drama dersi için oluşturulmuştur.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile Hedefler,

 • Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme.
 • Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme.
 • Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme.
 • Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme. 
 • Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme.
 • İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme.
 • Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası ile grupla çalışmaya istekli oluş.
 • Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.

Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası Program Sonunda

 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile yaratıcı drama kavramlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Dramayı herhangi bir ders için yöntem olarak kullanması,
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile yaratıcı dramayı kendi başına bir ders olarak yürütebilmesi,
 • Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile Dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmesi,
 • Dramayı kullanarak program geliştirebilmesi,
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile Drama, Eğitim, Sanat ve diğer alanlar ilişkisini kurması,
 • Drama alan yazınına hakim olması,
 • Yaratıcı Drama Sertifikası ile Çocuk oyunları kavramlarını bilmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.
Yaratıcı Drama Eğitimine Kimler Katılabilir?
 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Aile danışmanları
 • Sosyologlar
 • Özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Sınıf öğretmenleri
 • Edebiyat öğretmenleri
 • Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler
 • Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir

     Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programımız toplamda 200 saat veya 320 saat süren daha çok öğretmenlere ve halk eğitim merkezlerinde kurs açmak isteyenlere yönelik hazırlanmış, alanında Profesör eğitmenlerin gözetiminde uzman kişilerce hazırlanmış kaliteli ve verimli bir eğitim programıdır.

    Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifika Programının Sonunda sonunda alacağınız Üniversite Onaylı sertifika ile isterseniz Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açabilir, isterseniz kendi okulunuzda egzersizler açabilirsiniz. okullarınızda MEB üzerinden yada Okullar Hayat Bulsun projesi üzerinden egzersiz açabilirsiniz. Alacağınız eğitim programına uygun hazırlanmış bir yıllık plan ve dilekçesi ile birlikte Meb’e başvuru yapabilirsiniz. Bu yıllık planı öğrencilerimize mail olarak göndereceğiz.

 1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
 3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
 4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
 5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
 6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
 7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
 8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Lideri Eğitmeni Olarak Çalışabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi İle İlgili Haberler İçin Lütfen Tıklayınız…

Yaratıcı Drama Eğitimi İle İlgili Benzer Eğitimler İçin Lütfen Tıklayınız…

Koç Net Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerin isimleri üniversiteye bildirilir. Daha sonra kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile sistemine giriş yapılır.
 • Videolar, ders dokümanları ve sınavınız sistemde karşınıza yüklü halde gelir.
 • Şifrenizin aktif olduğu süreç boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp videoları izleye bilirsiniz.
 • Şifrenin süresi dolmadan en geç 1 gün önce online değerlendirmenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
 • Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra vermiş olduğunuz adres bilgisine üniversite tarafından sağlanan sertifikalar adresinize kargo ile gönderilir.

koçnet akademi whatsap iletişim numarası

3 yoruma göre

5.0 ortalama puan
3
0
0
0
0

Yorum Yap

 1. Feride Can

  Ben eğitimi ve sınavlarımı tamamladım. Sertifikam ne zaman elimde olur? Birde 320 saat eğitimini de almak istiyorum. Dönüş yaparmısınız?

  Feride Can

  • Koçnet Akademi

   tebrik ederiz feride hanım, sertifikasyon işlemleriniz başlatılmıştır. eğitim danışmanlarımız 320 saat drama için sizlere dönüş sağlayacaktır. iyi günler dileriz.

   Koçnet Akademi

 2. Sezai Toprak

  Eğitimler gayet anlaşılabilir seviye de. Sertifikam da 1 ay için de geldi. Desteğiniz için teşekkürler

  Sezai Toprak

  • Koçnet Akademi

   siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti için uzman kadrolarımız sürekli çalışmaktadır. hayırlı olsun

   Koçnet Akademi

 3. muhterem sonmezer

  Değerli hocalarım böyle güzel bir platform oluşturduğunuz için teşekkür ederim. Süper

  muhterem sonmezer

  • Koçnet Akademi

   Tsk muhterem bey tum hocalarimiz sizlerin memnuniyeti icin çalışıyorlar.

   Koçnet Akademi