EĞİTİM AÇIKLAMASI

Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Eğitimi. Oyun Terapisi Eğitimi çocuklarla çalışan uzmanların kullanabileceği yöntem ve becerileri içeren bir eğitimdir. İnternet sitemizden kursumuza online olarak başvur. Üniversite sertifikası adresinize kargo ile gelsin. Hemen Ara… 0530 354 96 66

Oyun Terapisi Eğitimi Çocuklarla çalışan uzmanların danışmanlıkların da kullanabileceği yöntem ve becerileri içeren bir eğitimdir. Oyun terapisi eğitimin de amaç, oyun yardımıyla çocuğun iç dünyasını anlamak ve oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesine yardım etmek olarak düşünülebilir. Oyun terapisi eğitimi odasında çocuğa gerçek yaşamında yapamayacaklarını canlandırma fırsatı da verilmiş olur. Kendisini tarafsız bir şekilde dinleyen ve kabul eden oyun terapistinin rehberliğinde çocuk, olmak istediği role bürünür ve bastırılmış duygularını ortaya çıkararak onlarla yüzleşir. Daha sonrasında onlarla nasıl başa çıkacağını da öğrenir.

 

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifika Programında, çocuklar sözel olarak aktaramadıkları duyguları ve düşünceleri oynadıkları oyunlar sayesinde aktarma fırsatı yakalarlar. Güvenli ve sınırları çizilmiş bir ortam içerisinde eğitimli bir oyun terapisti ile oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Oyun terapistleri tarafsız olarak çocuğu birey olarak görürler ve düşüncelerine saygı duyarlar.

Oyun Terapisi Sertifikası Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantazi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocuklarla Neden Oyun Terapisi Eğitimi?

Çocuklar, duygularını anlamlandırmada ya da konuşmada yetişkinlerden farklıdır. Bu yüzden yetişkinlerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Çocuğun alışkın olduğu oyun ortamı, çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etmeyi kolaylaştırır. Davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını anlayabilmek oyunlar sayesinde mümkün olur.

Çocuklar oyun oynamayı severler. Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilme becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler.

Bu Eğitimle çocukların,

 • Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
 • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine
 • Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine
 • İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi İçeriği

 • Oyun Nedir?
 • Oyunun Tanımı Nedir?
 • Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Eğitimi Nedir?
 • Oyun Terapisi İle Verilen Mesajlar Nelerdir?
 • Oyun Terapisti Kimdir?
 • Oyun Sürecinde Kurulan İletişim Nasıl Olur?
 • Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Eğitimin de Yarar Sağlanan Vakalar Nelerdir?
 • Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Eğitimi Ne İşe Yarar?
 • Oyun Terapisinin Hedefleri Nelerdir?
 • Oyun Terapisinde Kullanılan Oyuncaklar Nelerdir?
 • Oyunun Tarihçesi;
 • Duygusal Gelişim Ve Oyun;
 • Motor Gelişim Ve Oyun;
 • Fiziksel Gelişim Ve Oyun;
 • Oyunun Evreleri Ve Özellikleri Nelerdir?
 •  Oyun Türleri Nelerdir?
 • Karaktere Göre Oyun Türleri Nelerdir?
 • Oynadığı Türlere Göre Oyun Türleri Nelerdir?
 • Kullanılan Araca Göre Oyun Türleri Nelerdir?
 • Oyun İle İlgili Kuramlar;
 • Gelişim Alanlarına Göre Oyuncakların Sınıflandırılması;
 • Oyuncakların Nitelikleri
 • Oyuncak Seçimi
 • Oyuncak Çeşitleri
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi;
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • Oyun Kuramları
 • Gelişim

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Hangi Durumlarda Yardımcı Olabilir?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğun da
 • Anksiyete/Endişe de
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğun da
 • Impulsivite/dürtüsellik de
 • Okuma bozuklukların da
 • Sosyal içe kapanıklılık da
 • Güven eksikliği/depresyon da
 • Sebebi anlaşılamayan baş ve karın ağrıların da
 • Boşanma sonrası adaptasyon sorunların da 
Profesyonel Oyun Psikolojik Açıdan Nedir?

Çocuklar, yaşadıkları sorunların çoğunu içlerine atarlar. İletişim kurmada, duygularını dışa vurmada sorun yaşarlar. Duygusal dünyalarını araştırmak ve onların ifadelerini kolaylaştırma yolunu ararken terapistler onların gerçeklik dünyalarını ve sözel ifadelerini serbest bırakmalı, çocukların kavramsal ifade dünyalarının içine girmelidir. Doğal iletişim vasıtası kelimeye dökmek olan yetişkinlerin tersine çocukların doğal iletişim aracı oyun ve aktivitedir.

 • Oyun çocuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. 
 • Çocukların yaşadıkları olay ve durumlarda gösteremedikleri duygu, tutum ve davranışların günlük hayatlarında yarattığı tıkanıklar da ve davranış problemlerinde sağaltımını sağlamak için yapılan çocukla danışma ve  oyun sürecidir.
 • Oyun gerçek ile hayal arasında bir köprü, çocuğun içinde yaşadıklarının dışa vurumudur. Oyun terapisi sertifikası ile çocuğun duygularını temel ihtiyaçlarını, sevgilerini, nefretlerini, saldırganlık ve bir çok davranışlarının nedenlerini öğrenebilir, onların dünyasına girebilir ve problemlerine çözüm üretebiliriz.
 • Oyun Terapisi Sertifikası, katılımcıya teorik bilgi ve beceri kazandırır.

Oyun Terapisi Uygulayı Eğitimi ile Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilir?

Oyun terapisi uygulayıcı eğitimi, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır. Oyun terapisi süreciyle, çocukların yaşadıkları olayları algılama şekilleri değişebilir ve diğerleri ile olan etkileşimlerinden daha çok keyif almaya başlarlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitiminin Yardımcı Olduğu Konular
 •  Saldırgan davranışlar
 •  Kaygı ve korkular
 •  Aşırı çekingenlik
 •  Davranışsal gerileme, kardeş kıskançlığı
 •  Öz güven ve sosyal beceri sorunları
 •  Uyku, yemek ve tuvalet sorunları
 •  Zihnin cinsel davranışlarla aşırı meşgul olması (aşırı mastürbasyon..)
 •  Ailede yaşanan değişimlere uyum sağlamada yaşanan sorunlar
 •  Yas ve kayıp durumları
 •  Anne baba ayrılığı gibi
 •  Fiziksel nedeni olmayan mide bulantıları,  başağrıları gibi rahatsızlıkla
Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası Programına Kimler Katılabilir?
 • Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Çocuk ve Ergen Psikiyatristler ve Asistanları,
 • Psikologlar,
 • Online Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Psikolojik Danışmanlar,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Çocuk Gelişim Uzmanları,
 • Online Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Okul Öncesi / Anaokulu Öğretmenleri,
 • Özel Eğitim Uzmanları,
 • Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası Programına Aile Danışmanları,
 • Tıp ve Hemşirelik Mezunları

ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans & Lisansüstü üniversite öğrencileri ile bu alanda çalışanlar eğitime katılabilirler.

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası İstihdam Olanakları
 • Oyun Terapisi Sertifikası ile Özel eğitim merkezlerin de
 • Ana okulları ve kreşler de
 • Oyun Terapisi Sertifikası ile Özel danışmanlık merkezlerin de
 • Hastaneler vb. yerlerde çalışabilirler.

Oyun Terapisi Eğitimi İle İlgili Diğer Eğitimler İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Oyun Terapisi Eğitimi İle İlgili Haberler İçin Lütfen Linke Tıklayınız…

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifika Programı Hakkında,

 • Katılım Ön Koşulu : Yok
 • Eğitim Süresi : 1 Ay
 • Eğitim Müfredatı : 120 Saat 
 • Eğitim Türü : Uzaktan Eğitim
 • Eğitime Ulaşım : 7/24 sürekli (Asenkron)
 • Sertifika Sınav Durumu : Var
 • Sınav Uygulama Şekli : Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Sertifika Sınav Türü : Çoktan Seçmeli Test
 • Sertifika Sınav Soru Sayısı : 10
 • Sertifika Sınavı Başarı Puanı : Minimum 50 Puan 
 • Sertifika Sınav Hakkı : 5
 • Sertifika Veren Kurum : Üniversitesi
 • Sertifika Kapsam ve Geçerlilik Süresi : Uluslararası ve Ömür Boyu
 • Gönderilecek Belge : Anlaşmalı Üniversite Onaylı Sertifika

ÜCRET VE ÖDEME

 • Eğitim Ücretine : Eğitim, Sertifika ve KDV dahildir.
 • Kargo Bedeli : Alıcıya Ait
 • Ödeme Seçenekleri : Nakit / Havale – EFT / Bankamatik / Kredi Kartı
 • Kredi Kartına : 9 Taksit İmkanı

Koç Net Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim Videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleye bilirsiniz.
 • Eğitim Videolarını tamamladıktan sonra Sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresi dolmadan en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücret almadan tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin Sertifikaları, 1 ay içerisinde belirlemiş oldukları adrese gönderilmektedir.

-35%

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası

3,250.00  5,000.00 

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

EĞİTİMİ SATIN ALMAK MI İSTİYORSUNUZ?

-35%

3,250.00  5,000.00 

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası

Koçnet Akademi
Alışveriş Sepeti0
There are no products in the cart!
Alışverişe Devam Et
0