uygulamalı davranışçı terapi eğitimi sertifikası

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Yorum Yap

Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası ; BDT; Kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu ekolün davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler.

Bilişsel Davranışçı Terapi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir.

Şimdiki zamana odaklanan Bilişsel Davranışçı Terapi kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, bu düşünce, duygu ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu terapi danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefler. Fakat bu terapinin amacı danışanın tüm bilişsel çarpıtmalarını değiştirmek değil, yalnızca sorun yaratanları düzeltmektir.

BDT’nin bilişsel kısmı kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. Terapide kişilerin kendilerinde zorlayıcı duygular yaratan ve onları uyumsuz davranışlara iten düşünceleri belirlenerek onlara çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha nesnel, gerçekçi düşünme yetisi kazandırılır. Bu düşünce ve davranış değişikliği sayesinde kişinin hissetmekten sıkıntı dile getirdiği korku, kaygı, üzüntü, öfke, acı, utanç gibi olumsuz duygularında ve zamanla psikolojik sorunlarında azalma olur.

Günümüzde dünyada bilimsel olarak kabul gören en etkili terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapi ile birçok psikolojik sorunda danışanınıza uygun terapi teknikleri uygulayabilir ve içinde bulundukları duruma çözüm sağlayabilirsiniz.

Uygulamalı bilişsel davranışçı terapi eğitimi ile katılımcıların bilişsel davranışçı terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. 

BDT Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programının Kazanımları

Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır. Korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri, performans örneğin iş ya da sınav kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, depresyon, yas, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar gibi problemler, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ilgi alanlarıdır. Uygulama Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifika programına katılan kursiyerler;

  • Akıl hastalığı ile ilgili durumları yönetme,
  • Akıl hastalığı semptomlarının nüksetmesini önleme,
  • Akıl hastalığını ilaç kullanmadan tedavi etme,
  • Stresli yaşam durumlarıyla başa çıkma tekniklerini öğrenme,
  • Duyguları yönetmenin yollarını belirleme,
  • İlişki çatışmalarını çözme ve iletişim kurmanın daha iyi yollarını öğrenme,
  • Keder veya kayıplarla başa çıkma,
  • İstismar veya şiddetle ilgili duygusal travmanın üstesinden gelme,
  • Tıbbi bir hastalıkla başa çıkma,
  • Kronik fiziksel semptomları yönetme konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanırlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile katılımcıların psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Bu eğitime katılanlar, klinik görüşme teknikleri, bilişsel davranışçı terapinin temelleri, bilişsel teknikler, davranışçı teknikler, BDT beceri uygulamaları, depresyon, panik bozukluk, obsesif kompülsif bozukluklar, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve özgül fobi, sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanır.

Koç Net Akademi sitemiz üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 543 258 05 88 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

0
Koçnet Akademi