Yaratıcı Drama Eğitimi ve Öğrenme Yorum Yap

     Yaratıcı drama ön hazırlığı olmaksızın bir eylemi kendi yaratıcı buluşlarına, özgün düşüncelerine, anılarına ve bilgilerine dayanarak canlandırmalarıdır. Bir öğretim yöntemi, bir disiplin ve sanat eğitim aracıdır. Bir olayı, olguyu, yaşantıyı, davranışı, drama ve tiyatro tekniklerinden yararlanarak yeniden yapılandırılmasıdır. Drama tiyatro tekniklerinden yararlanır ama tiyatroda olduğu gibi önceden yazılmış bir senaryo, rol dağılımı ve izleyici yoktur. Yaratıcı drama bireylerin kendilerini, başkalarının yerlerine koyarak, çok yönlü gelişmesi, öğrenme öğretme sürecinde etkin rol alması, çocuğun sosyal, bedensel, duygusal, zihinsel gelişimine katkıda bulunan önemli bir etkinliktir. Sonuçtan ziyade sürece odaklanan, kavramların anlamını özümseyen, problem çözebilen, düşünebilen ve düşündüklerini çevresiyle paylaşabilen bireylerin yetişmesi sürecinde drama eğitiminin yeri çok fazladır.

Günümüzde yaratıcı drama çağdaş yaklaşım ve bilimsel olarak ele alınmakta tezler yazılmaktadır. Seminerler, kurslar, atölye etkinlikleri ile ilköğretimin önemli bireysel faaliyet alanı olmuştur.

Yaratıcı drama öğrencilerin ön yargılı oldukları matematik dersi öğretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencinin öğrenilenleri pekiştirmesi, yaparak yaşayarak öğrenecek olması, bilişsel, duyuşsal olarak da öğrenciyi geliştirecektir. Böylece matematik sorun olmaktan çıkmakla beraber daha eğlenceli hale gelecektir.

Yaratıcı drama ile çocuklar birebir katıldıkları oyun etkinlikleri ile yaparak yaşayarak en iyi şekilde öğrendikleri, bu nedenle eğitimde yaratıcı drama çalışmalarının çocukların öğrenmelerini etkilediği, hayatlarında önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Drama çalışmalarının çocuklara farklı bir sanat şeklini tanıma, farklı düşünceler kazanma, kendini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı sunduğu da varsayılmaktadır. 

Yaratıcı drama eğitimi ile öğrenen bireylerin;

  • Problem çözme bakış açıları
  • Gelişimlerini
  • Kendi yaşantılarını yansıtma
  • Diğer insanlarla ortak özelliklerini keşfetme
  • Grupla çalışmanın getirdiği kurallarla ilgili sorumluluklar
  • Önceden bildiklerini ve daha sonra öğreneceklerini keşfetme
  • Bireyleri hayal ettikleri durumlar ışığında, yaşadıkları gerçek dünyayı daha somut olarak görmeleri 
  • Bireylere herhangi bir yaşantı kazanmada ve yaşantıyı anlamada yardım etme de başarılı oldukları gözlemlenmiştir.  

Yaratıcı dramada, öğrenenler yalnızca öğrenciler değildir, öğretmenler de kendi sınıflarında drama egzersizi hazırlamayı ve uygulamayı ve gençlerin çalışma ve eleştirel düşünebilecekleri bir ortam yaratmayı öğrenirler. 

Yaratıcı Drama Eğitmenliği / Liderliği Eğitimi Sertifika Programına katılmak için 0530 354 96 66 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda linki tıklayarak satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Keyifli eğitimler dileriz…

Yaratıcı Drama Eğitimi 320 Saat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Koçnet Akademi
Alışveriş Sepeti0
There are no products in the cart!
Alışverişe Devam Et
0